Счетоводни услуги за София и страната.

Цялостно счетоводно обслужване; годишно счетоводно приключване; ДДС консултации; трансферно ценообразуване

Изчисляване и плащане на заплати и осигуровки; изготвяне на справки и отчети; подаване на декларации.

Възможност за безплатна регистрация на дружество при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване.

About Us

Защо да изберете нас за ваш партньор?

Ай Ви Ар Кънсалтинг ЕOОД е компания, която с профисионализъм и индивидуален подход се стреми да отговори на съвременните най-високи изисквания на всеки бизнес. Всеки клиент е и наш партьор, а с всеки наш партньор ние се стремим към дъгосрочно и успешно сътрудничество.

Предлагаме услуги в сферата на счетоводтсвото и финансите като се стремим не само да отразяваме и документираме счетоводни операции, а да придаваме добавена стойност на вашия бизнес с предоставяне на услуги от сферата на управленското счетоводство, планиране и оптимизиране на разходи и помощ при вземане на решения.

Към всеки клиент подхождаме, така сякаш е нашият първи клиент. Стремим се към отлична комуникация, даване на съвети и обясняваме на достъпен език.

Над 15 години професионален опит с клиенти в различни браншове
Качество и професионални услуги
С разбиране към всеки бизнес
Цени съобразени с всеки бизнес

Нашите услуги

Счетоводни услуги

Private clients

Ние предоставяме счетоводни услуги независимо от размера и сложността на вашия бизнес. Отговаряме на вашите нужди и заедно разработваме подход на счетоводно отчитане, който да Ви улеснява максимално и да отговаря на вашите конкретни изисквания. Може да предложим услуги като: Счетоводна обслужване и директно импортиране на файлове със счетоводни данни, изготвяне на фактури и изършване на плащания, изготвяне декларации и отчети както за мениджмънта, така и в съответствие със законовите изиксвания, изготвяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети, годишно счетоводно приключване и други.

ТРЗ и услуги за персонала

Entrepreneurs

Притежаваме изключително богат опит в сферата на пейрол услугите и администрирането на един от най-важните активи за всяка компания, а именно нейните служители. Предлагаме широк набор от услуги като: Назначаване и освобождаване на служители и работници и изготвяне и поддържане на цялостна документация за процесите; Изчисляване на възнаграждения и социални и здравни осигуровки; Изчисляване на допълнителни възнаграждения, отсъствия и данъчни задължения; Плащания на заплати и осигуровки от името на клиента; Изготвяне на справки, удостоверения и декларации свързани с персонала и подаване на информация пред компетентните органи; Регистрация на чуждестранни компании за целите на осигуряване и пейрол в България; Разрешения за пребиваване и разрешения за работа; Консултации по въпросите свързани с услугите предоставяни по-горе.

Данъчни консултации

Professional Firms

Независимо дали Вашият бизнес ще се сблъска с местното данъчно облагане или международното такова, ние от Ай Ви Ар Кънсалтинг сме тук за да ви помогнем с данъчните предизвикателства пред вашите бизнес операции и влиянието им върху вашия бизнес като цяло. Можем да предложим услуги в сферата на: Корпоративно и индивидуално данъчно облагане; Международно облагане и данъчно планиране; Избягване на двойно данъчно облагане; ДДС, мита и акцизи; трансферно ценообразуване. Рисковете пред многонационалните предприятия по отношение на данъчните политики и определянето на трансферните цени се засилват все повече с въвеждането на все по-голям контрол от данъчните власти. За намаляване на тези рискове и потенциални данъчни санкции, ние предлагаме ефективни модели на трансферно ценообразуване и изготвяне на документация в тази област. С нашите сътрудници – юристи, предлагаме безплатна регистрация на Вашето дружество, регистрация по ЗДДС и избор на подходяща правна форма на компанията, при сключване на договор за абонаментно обслужване с нас. Изготвянето на документите и цялостният процес по учредяването се извършват от адвокат.

Свържете се с нас

Съобщението е изпратено успешно.
Имаше грешка при изпращането на съобщениет. Моля опитайте отново.