Тази Политика за поверителност обяснява:

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ?

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Ние можем периодично да внасяме промени в тази Политика за поверителност. Препоръчваме Ви да я преглеждате периодично. Ако промените са значителни, ние ще предоставим видни обявления на нашия уеб сайт, включително, ако вярваме, че е подходящо, електронно уведомление за промените в Политиката за поверителност.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете с нас чрез един от методите, изложени в секцията Как да се свържете с нас посочена по-долу.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме и обработваме лични данни, когато Вие ни ги предоставите или взаимодействате с нас директно. Личната информация, която събираме, включва:

Когато се свързвате с нас чрез този сайт като попълвате формата за контакт или запитване, използвате нашия онлайн чат или ни пращате запитване за оферта:

Вашите лични данни, като име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер;

Имейл съобщения или съобщения през чата, изпратени до нас и други електронни комуникации, които изпращаме до Вас и които сте отворили, включително всички връзки в тях, върху които кликвате;

Социални предпочитания, интереси и дейности.

Техническа информация чрез използването на бисквитки като например:

данни за Вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт;

информация от Вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт;

Информация – когато щракнете върху някои от нашите реклами, включително тези, показани на уеб сайтове на други организации;

Проследяващите пиксели на социални медии, които позволяват на платформи като Facebook, Google Adwords, Google Analitics, Hotjar, Zendesk chat да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията ви.

„Бисквитките“ са малки по размер файлове, които позволяват на нашия уебсайт да събира и съхранява определен диапазон от данни на Вашия компютър, лаптоп или мобилно устройство. „Бисквитките“ ни помагат, за да можем да предоставяме важни функции и за подобряване функционалността на нашия уебсайт, и ги използваме за подобряване на клиентския опит. Моля, вижте нашата „Политика за „бисквитките“.

Права на трети страни:

Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Лични данни, които предоставяте за други лица:

• Ние използваме лични данни за други лица, предоставени от Вас, като например тези на хората от Вашето запитване;

• Чрез предоставяне на лични данни на други хора, Вие трябва да сте сигурни, че те са съгласни на това и Ви е позволено да ги предоставите. Трябва да сте сигурни, че те разбират, как техните лични данни могат да бъдат използвани от нас, когато това е уместно.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

Да Ви предоставим услугите ни, свързани с: а) счетоводни и данъчни консултации б) други типове консултации обявени на сайта;

Да Ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, Skype,Viber, Messenger, имейл); ние може да Ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, както и за оферти на други компании, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас, ако предварително сте дали съгласието си за това;

Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили запитване за оферта за пътуване, или да Ви съдействаме при настъпило застрахователно събитие по полицата, включена във Вашия пакет, да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;

Да персонализираме Вашия опит като направим маркетинговата комуникация, включително онлайн реклама, подходяща за Вашите интереси. Наблюдението на Вашето сърфиране и покупки и на отговорите Ви на маркетинговите комуникации ни помага да Ви разберем по-добре като клиент и ни позволява да Ви предоставим персонализирани оферти и услуги;

Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;

Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и пазарни проучвания и изследвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни и да развиваме нашата гама от услуги и продукти;

Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в тази Информация.

Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа на следните правни основания:

във връзка с и за изпълнение на счетоводни и финансови услуги, които извършваме за Вас или

за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи или

наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи.

Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да ви предоставим продукти или услуги, поискани от Вас, ние може да споделяме лични данни с наши доставчици, включително други счетоводни и консултантски фирми.

Също така ние работим и с внимателно избрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име. Например компании, които да ни помагат в сферата на IT услугите, съхранение и комбиниране на данни, маркетинг, рекламни кампании, проучване на пазара, и доставка на продукти и услуги.

Възможно е да се наложи да споделяме лични данни за установяване, упражняване или защита на нашите законни права с регулаторни, държавни и съдебни органи. Може да бъде задължително (както това се изисква от държавните органи) да се разкриват и обработват вашите лични данни за целите на данъчен контрол, имиграцията, граничния контрол, сигурността и борбата с тероризма или всякакви други цели, които се определят като подходящи.

Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да ги пазят и да не ги използват за собствени маркетингови цели. Ние споделяме само минимум лични данни, което дава възможност на нашите доставчици и партньори на дребно да предлагат своите услуги на вас и на нас.

Ние също можем да споделяме Вашите лични данни с други лица, когато преобразуваме част или целия си бизнес.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние знаем колко важно е опазването и управлението на Вашите лични данни. Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност за да защитим Вашите лични данни от случайна загуба и от неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни.

Защитата на Вашите данни също така зависи и от Вас. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурна въпреки взетите от нас мерки. Всяко предаване на лични данни е на Ваш риск.

Личните данни, които събираме от Вас могат да се прехвърлят към и да бъдат съхранявани на място извън Европейската Икономическа Пространство („ЕИП“) в зависимост от избраната от Вас услуга. Също така тези данни може да се обработват от организации, работещи извън ЕИП, които работят за нас или за някои от нашите доставчици. Ние прилагаме подходящи защитни мерки за да сме сигурни, че Вашите лични данни остават адекватно защитени и се третират в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Тези защити включват, но не се ограничават, до подходящи договорни клаузи, като стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, както и съответните мерки за сигурност.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме и (б) целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго, колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задължения ни по закон. Това означава, че съхраняваме личните Ви данни през целия срок на договорните ни отношения с Вас и 5 (пет) години след изтичане на последния Ви договор и/или направено запитване през нашия сайт.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от други организации, или функции за социални медии като Facebook, които имат свои собствени известия за поверителност. Моля не забравяйте да прочетете условията за поверителност внимателно преди да предоставите личните си данни на сайтове на други организации, тъй като ние не поемаме никаква отговорност или задължение за сайтовете на други организации.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ?

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от законодателството. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните Ви данни или имате въпроси, свържете се с нас на контактите, посочени най-долу в този документ.

Съгласно приложимото законодателство, Вие имате следните права:

Право на достъп до личните данни, свързани с Вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме

Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;

Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;

Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни -– когато то се основава на наш легитимен интерес, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;

Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;

Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)

Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592.

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

В КАКВА ФОРМА И В КАКЪВ СРОК ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ?

Как да заявим правата си? За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

А ако не Ви отговорим? Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган, или да потърсите защита по съдебен ред.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ:

Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или: а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или б) да откажем да предприемем действия по искането.

Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в този документ права.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Администратор на личните данни е „АЙ ВИ АР КЪНСАЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК : 205780798, със седалище и адрес на управление

гр. София, 1510, ул. „Васил Кънчев“ 26, вх.А, ет. 8, Бизнес Център „Стефан Караджа“.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази Политика за поверителност на посочения адрес за кореспонденция по-горе, на тел. +359 894 86 53 43 или на имейл: ivrconsultingbg@gmail.com