ТРЗ/Пейрол и администриране на персонал

Притежаваме изключително богат опит в сферата на пейрол услугите и администрирането на един
от най-важните активи за всяка компания, а именно нейните служители.

Предлагаме широк набор от услуги като:
  • Назначаване и освобождаване на служители и работници и изготвяне и поддържане на цялостна документация за процесите
  • Изчисляване на възнаграждения и социални и здравни осигуровки
  • Изчисляване на допълнителни възнаграждения, отсъствия и данъчни задължения
  • Плащания на заплати и осигуровки от името на клиента
  • Изготвяне на справки, удостоверения и декларации свързани с персонала и подаване на информация пред компетентните органи
  • Регистрация на чуждестранни компании за целите на осигуряване и пейрол в България
  • Разрешения за пребиваване и разрешения за работа
  • Консултации по въпросите свързани с услугите предоставяни по-горе
Searching Books