How to Defer Your 2020 Tax Payments

Трансферно ценообразуване

Рисковете пред многонационалните предприятия по отношение на данъчните политики и определянето на трансферните цени се засилват все повече с въвеждането на все по-голям контрол от данъчните власти. За намаляване на тези рискове и потенциални данъчни санкции, ние предлагаме ефективни модели на трансферно ценообразуване и изготвяне на документация в областта. Разполагаме с много добър опит придобит в някои от водещите компании предлагащи
услуги по трансферно ценообразуване като се съобразяваме с нуждите на всеки отделен клиент.