How to Defer Your 2020 Tax Payments

Счетоводни услуги

Ползването на професионалните услуги на счетоводна кантора Ви дава предимството на качествена услуга на по-ниска цена в сравнение с поддържането на собствен счетоводен отдел. Ние предоставяме счетоводни услуги независимо от размера и сложността на вашия бизнес. Отговаряме на вашите нужди и заедно разработваме подход на счетоводно отчитане, който да Ви улеснява максимално и да отговаря на вашите конкретни изисквания.

Предлагаме

  • Счетоводна отчетност и директно импортиране на файлове със счетоводни данни
  • Изготвяне на фактури и изършване на плащания
  • Изготвяне декларации и отчети както за мениджмънта, така и в съответствие със законовите изиксвания
  • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети
  • Годишно счетоводно приключване
Payroll