Accounting

Безплатна регистрация на фирми

Заедно с нашите сътрудници – юристи, предлагаме безплатна регистрация на Вашето дружество, регистрация по ЗДДС и избор на подходяща правна форма на компанията, при сключване на договор за абонаментно обслужване с нас. Изготвянето на документите и цялостният процес по учредяването се извършват от адвокат.