Данъчни услуги

Независимо дали Вашият бизнес ще се сблъска с местното данъчно облагане или международното такова, ние от Ай Ви Ар Кънсалтинг сме тук за да ви помогнем с данъчните предизвикателства пред вашите бизнес операции и влиянието им върху вашия бизнес като цяло.

Можем да предложим услуги в сферата на:
  • Корпоративно и индивидуално данъчно облагане
  • Международно облагане и данъчно планиране
  • Избягване на двойно данъчно облагане
  • ДДС, мита и акцизи